11
mar-2017

Specjalistyczne Gabinety Terapeutyczne

aktualności   /  

Specjalistyczne Gabinety Terapeutyczne w Tarnobrzegu

siedziba Stowarzyszenia ”ESTEKA”, ul.11 listopada 8 A, 39-400 Tarnobrzeg

Psycholog dzieci, młodzieży, rodziny

  • diagnoza rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego
  • diagnoza przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych
  • diagnoza i terapia dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz problemami emocjonalnymi
  • diagnoza i terapia autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych zaburzeń rozwojowych
  • wsparcie i pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców,
  • diagnoza problemów rodzinnych i ich przyczyn

 Kontakt: tel.: 512 021 235 e-mail: psycholog.dzieciecy.tarnobrzeg@gmail.com

 Logopeda

  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych
  • Emisja głosu
  • Indywidualne zajęcia wokalne z elementami logopedii artystycznej

To miejsce, które oferuje Państwu fachową pomoc w pracy nad zaburzeniami mowy i języka, dostosowując indywidualny plan terapii do potrzeb pacjenta. Jednocześnie wszyscy Ci, którzy kochają muzykę mogą rozwijać tu swoje artystyczne i wokalne zamiłowania.

Kontakt: tel.: 604 296 589 e-mail: kam.wolska@gmail.com

 Terapia Biofeedback

Biofeedback to innowacyjna terapia mająca na celu poprawę funkcjonowania człowieka. Uczy efektywniej zarządzać pracą własnego mózgu i innymi reakcjami fizjologicznymi. Umiejętność kontrolowania układu nerwowego owocuje doskonalszą koncentracją i lepszym samopoczuciem.

Treningi biofeedback zalecane są  w redukcji objawów ADHD, Autyzmu, zespołu Aspergera, dysleksji, zaburzeń koncentracji i uwagi, zaburzeń nastroju, zespołu stresu pourazowego oraz udarów mózgu.

Terapia biofeedback jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna.

Kontakt: tel.: 504 228 024 pierwsza wizyta GRATIS

ulotka 2, ulotka 1,

Share this post:

Comments are closed.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec