Rada Miasta

tbg 

Kadencja Rady Miasta 2014 – 2018.

Współpracując w w/w kadencji, z wieloma  osobami cieszę się, że mogłem przyczynić się, w szczególności na os. Siarkowiec, do między innymi:remontu ulic wewnętrznych przy ulicy M. Kopernika

 • remont ulicy M. Kopernika,
 • remontu ulic wewnętrznych przy ulicy M. Kopernika,
 • wyrównanie nawierzchni przy ul. 11-go Listopada,
 • budowa nowych miejsc parkingowych,
 • poprawa elewacji budynków użyteczności publicznej,
 • poprawy chodników i dróg,
 • montażu nowych wiat przystankowych

Prócz inwestycji budowlanych i remontowych to między innymi:

 • udział w akcjach charytatywnych ( WOŚP, Kilometry Dobra, Gramy z Małym Księciem ),
 • organizacja i prowadzenie grupy wolontariatu,
 • dzięki współpracy z europosłanką Elżbietą Łukacijewska przekazywanie nagród dla tarnobrzeżan w postaci wycieczek do Parlamentu Europoejskiego w Brukseli,
 • praca w komisji : Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska,
 • pomoc stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków na działania statutowe,
 • realizacja projektu „Komiksowy Bartosz” – popularyzującego postać Bartosza Głowackiego,
 • współorganizacja i współprowadzenie półkolonii w Tarnobrzegu,
 • realizacja projektu „Turystyczny Tarnobrzeg” (prowadzenie pierwszego w Tarnobrzegu punktu informacji turystycznej )

Na bieżąco będę informował o moich inicjatywach i pozytywnie rozwiązanych sprawach w aktualnościach na stronie oraz na profilu FB.

rada miasta kadencja 2

kliknij i otwórz – deklaruję i dotrzymam słowa !

Współpracując, w latach 2010 – 2014, z wieloma  osobami cieszę się, że mogłem przyczynić się, w szczególności na os. Siarkowiec, do między innymi:

 • poprawy chodników i dróg,
 • montażu nowych wiat przystankowych,
 • powstania nowych miejsc parkingowych,
 • montażu progu zwalniającego w formie przejścia dla pieszych przy kościele p.w. św. Barbary,
 • budowy chodnika miedzy garażami a przedszkolem przy ul. św. Barbary,
 • remontu ulicy 11 – go Listopada,
 • montażu skrzynek na suche pieczywo przy wiatach śmietnikowych,
 • montażu „duszka” na sygnalizacji świetlnej przy ul. Wiejskiej,
 • powstania placu zabaw,
 • powstania siłowni na świeżym powietrzu w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • nowej siedziby dla filii bibliotecznej na os. Siarkowiec,
 • właściwego oznakowania pionowego i poziomego na parkingu przy sklepie „Biedronka” na ul. Kopernika,
 • montażu nowych tablic informacyjnych.

Prócz inwestycji budowlanych i remontowych to między innymi:

 •  III edycje programu „Pedagodzy Ulicy”,
 • uchwalenie, na mój wniosek, strefy wolnej od dymu tytoniowego w promieniu 10 m od przystanków MKS,
 • złożenie wniosku, aby na każdym miejskim parkingu było miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Współorganizacja imprezy miejskiej „Tarnobrzeg na prezydencyjnej fali”,
 • Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka,
 • Osiedlowy Dzień Kobiet,
 • Akcje charytatywne ( zbiórki  żywności, odzieży na Euromajdan czy karmy dla tarnobrzeskich schronisk )
 • praca w komisjach: Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej i Oświaty, Kultury i Sportu,
 • opiekun Młodzieżowej Rady Miasta I kadencji