O mnie, kontakt

Nazywam się Sławomir Partyka, mam 38 lat, jestem żonaty, mieszkam w Tarnobrzegu. Ukończyłem pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ponieważ problemy dzieci i młodzieży, oraz sposoby ich rozwiązywania od zawsze wzbudzały moje ogromne zainteresowanie. Obecnie realizuję swoją pedagogiczną pasję pracując jako pedagog szkolny w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia w Tarnobrzegu. Od lat aktywnie uczestniczę również w rozmaitych wolontariatach, pomagając i wychowując młodzież nie tylko w czasie trwania roku szkolnego, lecz także podczas wakacji. Moja działalność jako pedagoga została dostrzeżona i doceniona, w miesiącu kwietniu 2009 zostałem nominowany do tytułu Tarnobrzeżanin Roku – „Przyjaciel dzieci i młodzieży 2008”. Poprzez działalność w zarządzie osiedla „Siarkowiec” w Tarnobrzegu oraz w Radzie Miasta znam problemy Nas mieszkańców i rozwiązuje je. Współpracuję także ściśle z europoseł Elżbietą Łukacijewską. Zaś wcześniej pracując w Biurze Ruchu Ochrony Bezrobotnych i Biurze Porad Obywatelskich pomagałem osobom bezrobotnym, oferując porady z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Jako członek władz Stowarzyszenia „BARTOSZ”, współtwórca Stowarzyszenia „PLUS” oraz specjalista z zakresu obrotu środkami europejskimi pozyskuję fundusze unijne i realizuję projekty będące dużym wsparciem dla rozwoju lokalnego społeczeństwa. Pracując w Fundacji „Leonardo” z osobami niepełnosprawnymi nauczyłem się dostrzegać i rozwiązywać ich problemy, będące dla niewprawnego oka często prozaiczne lub wręcz niedostrzegalne.

o mnie – kliknij

Działalność samorządowa

  •  członek zarządu osiedla „Siarkowiec” w Tarnobrzegu kadencja w latach 2006 – 2010
  •  radny miasta Tarnobrzeg kadencja w latach 2010 – 2014 :

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

członek Komisji Rewizyjnej

opiekun Młodzieżowej Rady Miasta

sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  •  radny miasta Tarnobrzeg kadencja 2014 – 2018 :

sekretarz Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska

Chcę jako pełen energii człowiek, zrobić wiele dobrego dla Naszego Osiedla i Miasta.

Moje hobby to : filozofia, wędkarstwo, teatr, fotografia.

kontakt:

slawomirpartyka@interia.pl

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100000543611577

HTTP://SUPERPOLONIA.PL/

 1637img_1112