Archives

ludzie
0 comments / 0 votes

Zachęcam przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultowaniu projektu uchwały do dnia 23 lutego 2015 r. https://eportal.tarnobrzeg.pl/web/guest/konsultacje-otwarte/-/message_boards/message/28001 projekt uchwały Przedstawiam moją opinię, którą zamieściłem na eportal.tarnobrzeg.pl W ramach konsultacji wnoszę o zmianę w proponowanym projekcie: 4 ) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W skład komisji konkursowych wchodzi: 1) 3 przedstawicieli Prezydenta; 2) 2 przedstawicieli […]

0 comments / 0 votes
kawa
0 comments / 0 votes

W dniu 16 lutego odbyło się spotkanie seniorów z Posłem Plutą. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Naszą dyskusję rozpoczęliśmy od przedstawienia planów na najbliższe miesiące. Zaplanowaliśmy dwa kolejne spotkania w marcu. Pierwsze z okazji Dnia Kobiet a drugie pt. „Bezpieczny Senior”. Następnym punktem spotkania była dyskusja z Posłem Mirosławem Plutą. Seniorzy stawiali ważne […]

0 comments / 0 votes
rodzina_3plus_logo_knurow
0 comments / 0 votes

Cieszę się, że na mój wniosek, który uzgodniłem z przedstawicielami rodzin wielodzietnych zostanie w Programie dodany pkt 6 w brzmieniu: „podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny.” Dzięki tej zmianie będzie można Bonem zapłacić w/w opłaty. zachęcam do przeczytania projektu uchwały: akt  

0 comments / 0 votes
0
0 comments / 0 votes

Przedstawiam nowy pomysł stowarzyszenia ESTEKA na promocję regionu – karty do gry promujące Tarnobrzeg, Sandomierz i Baranów Sandomierski z QR Code pozwalającymi przejść na podstrony poszczególnych kart. Talia składać się będzie z 52 kart + 3 Jokery, o rozmiarach 56 x 87 mm ( rozmiar brydżowy). Rodzaj kart – plastikowane, zaokrąglone naroża, Surowiec – karton […]

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec